کمک آموزشیکنکور

منابع کنکور سراسری سال ۹۸ از چه کتاب هایی خواهند بود

منابع کنکور 98

منابع کنکور سراسری سال ۹۸ از چه کتاب هایی خواهند بود

منابع کنکور سراسری سال ۹۸ از چه کتاب هایی خواهند بود

مهمترین بخش از هر کنکور یا همان آزمون سراسری ورود به دانشگاهها مشخص کردن منابع این آزمون می باشد. در این پست قصد داریم که منابع کنکور سراسری سال آینده یعنی سال ۹۸ را به شما عزیزان معرفی نماییم. با توجه به تغییرات کتاب های درسی و اهمیت اطلاع از فهرست منابع کنکور سراسری ۹۸ در گروه های تجربی و ریاضی و انسانی که هر ساله قبل از برگزاری کنکور سراسری توسط سازمان سنجش اعلام می شود در این بخش به معرفی منابع کنکور ۹۸ خواهیم پرداخت . با توجه به اینکه در کنکور ۹۸ احتمال برگزاری دو کنکور برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید وجود دارد در این بخش به معرفی منابع کنکور سراسری ۹۸ در هر دو بخش خواهیم پرداخت . در حال حاضر برای داوطلبان نظام جدید کنکور سراسری ۹۸ کتاب های پایه دهم و یازدهم چاپ شده است منابع این دو پایه را در کنکور سراسری ۹۸ معرفی خواهیم نمود و منابع کنکور ۹۸ در پایه دوازدهم به محض انتشار کتاب های سال دوازدهم در این بخش معرفی خواهد شد.

همچنین بخوانید: برگزاری کنکور ۹۸؛ نظام قدیم و جدید به صورت مجزا برگزار می شوند

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری ۹۸ نظام جدید

دروس عمومی نظام جدید که در بین رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان مشترک است شامل فارسی و نگارش ، عربی و زبان انگلیسی و دین و زندگی می باشد.

در کنکور سراسری ۹۸ از کتاب های عمومی دهم چاپ ۹۶ – ۹۵ و کتابهای درسی یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتب دوازدهم چاپ ۹۷ – ۹۸ به عنوان منبع طرح سوالات استفاده می شود که شامل

کتاب های عمومی دهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – نگارش ( کد ۱۱۰۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۰۲۳۰ )

کتاب های عمومی یازدهم غیر از علوم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – نگارش ( کد ۱۱۱۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۴ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۶ ) – زبان انگلیسی ( ۱۱۱۲۳۰ )

کتاب های عمومی دهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۰۲۰۱ ) – نگارش (  ۱۱۰۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۰۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – زبان انگلیسی (کد ۱۱۰۲۳۰ )

کتاب های عمومی یازدهم انسانی : فارسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۰۱ ) – نگارش ( ۱۱۱۲۰۲ ) – دین و زندگی ( ۱۱۱۲۰۵ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – زبان انگلیسی ( کد ۱۱۱۲۳۰ )

کتابهای عمومی دوازدهم :

به محض چاپ و انتشار کتاب های مربوطه در این بخش معرفی می شود .

داوطلبان نظام جدید دقت نمایند که هنوز به طور رسمی از سوی سازمان سنجش فهرست منابع کنکور سراسری ۹۸ اعلام نشده است لازم می باشد که کتاب های معرفی شده حتما مطالعه گردد و بعد از انتشار منابع کنکور سراسری ۹۸ توسط سازمان سنجش در این بخش اعلام خواهد شد .

معرفی منابع اختصاصی کنکور تجربی ۹۸ نظام جدید

فهرست منابع اختصاصی کنکور سراسری رشته ی تجربی نظام جدید در سال ۹۸ شامل کتاب های زمین شناسی ، ریاضی ، فیزیک و شیمی می باشد که شامل کتاب های زیر می باشد . داوطلبان کنکور ۹۸ تجربی دقت نمایند که باید حتما از کتاب های درسی پایه دهم چاپ ۹۵ – ۹۶ استفاده نمایند و از کتاب های درسی یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتابهای دوازدهم چاپ سال تحصیلی ۹۷ – ۹۸ استفاده نمایند .

کتب دهم تجربی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – زیست شناسی ( کد ۱۱۰۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۱۴ ) – شیمی ( ۱۱۰۲۱۰ )

کتابهای یازدهم تجربی : زمین شناسی ( کد کتاب ۱۱۱۲۳۷ ) – ریاضی ( ۱۱۱۲۱۱ ) – زیست ( کد ۱۱۱۲۱۶ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۴۴ ) – شیمی ( ۱۱۱۲۱۰ )

کتاب های پایه دوازدهم بعد از انتشار معرفی خواهد شد .

معرفی منابع اختصاصی کنکور ریاضی ۹۸ نظام جدید

لیست منابع کنکور سراسری ۹۸ رشته ی ریاضی در دروس اختصاصی شامل کتاب های دهم چاپ ۹۵-۹۶ ، کتاب های یازدهم چاپ ۹۶-۹۷ و کتاب های دوازدهم چاپ ۹۷-۹۸ می باشد که به شرح زیر است .

کتابهای دهم ریاضی : ریاضی ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۱ ) – هندسه (کد ۱۱۰۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۰۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۰۲۱۰ )

کتاب های یازدهم ریاضی: حسابان ( کد ۱۱۱۲۱۴ ) – آمار و احتمال (کد ۱۱۱۲۱۵ ) – هندسه ( ۱۱۱۲۱۳ ) – فیزیک ( ۱۱۱۲۰۹ ) – شیمی ( کد ۱۱۱۲۱۰ )

کتاب های دوازدهم ریاضی بعد از منتشر شدن در این بخش معرفی می شود .

فهرست منابع اختصاصی کنکور انسانی ۹۸ در دروس اختصاصی این رشته شامل کتب دهم چاپ ۹۵-۹۶ ، کتب یازدهم چاپ ۹۶ – ۹۷ و کتابهای دوازدهم چاپ ۹۷-۹۸ می باشد که شامل موارد زیر است .

کتاب های دهم انسانی : ریاضی و آمار ( کد کتاب ۱۱۰۲۱۲ ) – اقتصاد ( ۱۱۰۲۲۱ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۰۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۰۲۰۷ ) – تاریخ ایران و جهان باستان ( ۱۱۰۲۱۹ ) – جغرافیا ( ۱۱۰۲۱۸ ) – جامعه شناسی ۱ ( ۱۱۰۲۲۰ ) – منطق ( ۱۱۰۲۲۳ )

کتاب های یازدهم انسانی : ریاضی و امار ( کد کتاب ۱۱۱۲۱۲ ) – علوم و فنون ادبی ( ۱۱۱۲۰۳ ) – عربی ( ۱۱۱۲۰۷ ) – تاریخ ۲ ( ۱۱۱۲۱۹ ) – جفرافیا ۲ ( ۱۱۱۲۱۸ ) – جامعه شناسی ۲ ( ۱۱۱۲۲۲ ) – روانشناسی ( ۱۱۱۲۲۴ ) – فلسفه ( ۱۱۱۲۲۶ )

کتاب های دوازدهم انسانی بعد از انتشار کتاب های مربوط به این پایه معرفی میشود .

همچنین بخوانید: سابقه تحصیلی به چه میزان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ مؤثر است

معرفی منابع عمومی کنکور سراسری ۹۸ (نظام قدیم)

با توجه به اینکه کتاب های نظام قدیم در سال ۹۶ – ۹۷ اخرین چاپ آنها مربوط به پیش دانشگاهی بوده لذا منبع طرح سوالات این دسته از داوطلبان پشت کنکوری همان منابع کنکور سراسری سال گذشته است و از این منابع در کنکور سراسری ۹۸ استفاده می شود . البته فهرست نهایی و مربوطه به محض انتشار از سوی سازمان سنجش در این بخش معرفی خواهد شد . توجه نمایید که این منابع در کنکور سال گذشته معرفی شده است .

الف) دروس عمومی

منابع کنکور سراسری سال 98 از چه کتاب هایی خواهند بود
منابع کنکور سراسری سال ۹۸ از چه کتاب هایی خواهند بود

ب) منابع درسی رشته تجربی (نظام قدیم)

منابع کنکور سراسری سال 98 از چه کتاب هایی خواهند بود
منابع کنکور سراسری سال ۹۸ از چه کتاب هایی خواهند بود

 

منابع کنکور سراسری سال 98 از چه کتاب هایی خواهند بود

این مطلب به صورت کاملا اختصاصی توسط تیم ایران توشه نوشته شده است، هر گونه بازنشر این مطلب بدون درج منبع ( همراه با لینک به این صفحه) غیر مجاز و شرعا حرام می باشد.

منبع: ایران توشه

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا

گروه تلگرامی چت کنکوری و مشاوره ای

بستن
بستن