روابط معنایی واژگان

abolfazell    0

  • avatar

  abolfazell  ۱۳۹۹/۱/۱۲، ۰۴:۵۷ عصر

  مدیر کل سایت


  *******
  #1

  روابط معنایی واژگان

  بیشتر واژه ها، تنها یک معنی مستقیم دارند و به تنهایی می توانند معنی خود را برسانند؛ اما برخی واژه ها، هم معنی مستقیم دارند و هم معنی غیرمستقیم؛

  مثلا، روشن به معنای نورانی است.
  اما وقتی می گوییم: موضوع برایم روشن شد. واژه روشن، به معنای واضح و آشکار است.
  توجه: رابطه غیرمستقیم، فقط در زنجیرهٔ گفتار(جمله)، مشخص می شود.
  زنجیرهٔ گفتار یعنی اینکه

  ۱_ واژه در جمله به کار رفته باشد.
  ۲_ ارتباط واژه با واژه های دیگر که همنشین آن هستند، بررسی شود.

  روابط_واژه_ها

  ۱_ ترادف: وقتی معنی دو واژه یکسان باشد. (دو واژه مترادف باشند.) سیر و تیره

  ۲_ تضاد: وقتی دو واژه معنای متضاد داشته باشند. سیر و گرسنه

  ۳_ تناسب: وقتی دو واژه با هم متناسب باشند.( دو واژه از اندام انسان باشند، دو واژه انواع گل باشند، دو واژه در یک مجموعه باشند.) سیر و پیاز

  ۴_ تضمن: وقتی یکی از دو واژه ، نوعی از دیگری باشد. (یکی مجموعه و دیگری زیر مجموعه باشد.) سیر و گیاه
  پرسش:
  در مثال های زیر چه نوع رابطه معنایی وجود دارد؟

  ۱_ خط و قلم_ خط و اتوبوس_ خط و خوشنویس_
  ۲_ قلب و انسان_ قلب و دل_ قلب و سپاه
  ۳_ جمع و تفریق _ جمع و پراکنده_ جمع و آسوده
  ۴_ چشم گرسنه، سیر ز نعمت نمی شود.
  ۵_ شهر رمضان_ شور شیرین_ خطا و صواب
  ۶_ شیر و صیاد_ شیر و پنیر_ شیر و پلنگ _شیر آب
  ۷_ تیغ و شمشیر_ بیت و مصراع_ شیرین و فرهاد _ شور و هیجان _
  ۸- شهر شام_ شام و ناهار _ ساز چنگ_ ساز و برگ

  اللهم الرزقنا نظر الوجه المهدی (عج)


  سپاس شده توسط


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

پرش به انجمن: